Novosti

Predavanje i prezentacija 3D tehnologije 19.01.2018.g.

1/12/2017 Više...

EKSKLUZIVNI TEČAJ 3D RADIOLOGIJE I DIJAGNOSTIKE 19-20.01.2018.g.

14/11/2017 Više...

Class II radionica 18.11.2017.g. - Radisson Blu Resort, Split

2/11/2017 Više...

Class II radionica 01.12.2017.g. - Hotel Waldinger, Osijek

2/11/2017 Više...

Radni tečaj "CAD/CAM Restauracije od skeniranja do cementiranja" Prof.dr.sc. Zoran Kovač dr.med.dent. 04.12.2017.g.

18/10/2017 Više...
Galerija    Me?unarodni kongres estetske dentalne medicine - Dubrovnik

Me?unarodni kongres estetske dentalne medicine - Dubrovnik

Europska organizacija za estetsku dentalnu medicinu organizirala je u suradnji s HKDM-om 1. me?unarodni Kongres u Dubrovniku. Sanitaria Zagreb osigurala je tehničke pretpostavke za ˝live˝ predavanje prof. Arnetzla na CEREC CAD/CAM ure?aju i stomatolo??koj jedinici Planmeca Compact i.