Novosti

Radni tečaj 3M "Planiranje direktne i indirektne restauracije uz izradu silikonskog i mock-up-a" 10.11.2017.G.

2/10/2017 Više...

Posebna ponuda Ivoclar Vivadent AG

2/10/2017 Više...

Radni tečaj "Slojevanje HeraCeram Zirkonia 750" Tomislav Pezelj DT

29/09/2017 Više...

Radni tečaj „Uporaba staklenih vlakana Everstick C&B“ Doc.dr.sc. Anja Baraba

21/09/2017 Više...

Radni tečaj "Izbjeljivanje zubi u praksi" - Dr.Elizabeta Gornik 04.11.2017.g.

14/09/2017 Više...
Galerija    Me?unarodni kongres estetske dentalne medicine - Dubrovnik

Me?unarodni kongres estetske dentalne medicine - Dubrovnik

Europska organizacija za estetsku dentalnu medicinu organizirala je u suradnji s HKDM-om 1. me?unarodni Kongres u Dubrovniku. Sanitaria Zagreb osigurala je tehničke pretpostavke za ˝live˝ predavanje prof. Arnetzla na CEREC CAD/CAM ure?aju i stomatolo??koj jedinici Planmeca Compact i.